15 August

วิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตของคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของการสูญเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งโรคมะเร็งเป็นโรคที่ไม่มีสัญญาณเตือนและมีการลุกลามด้วยความรวดเร็ว สามารถคร่าชีวิตของผู้ป่วยหรือแม้แต่ในคนที่มั่นใจตนเองว่าสุขภาพดีมานักต่อนักแล้ว ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่จากไปโดยที่ไม่ทันได้ร่ำลาเสียด้วยซ้ำ ไม่มีใครอยากประสบพบเจอ แต่สุดท้ายคนเราก็ไม่อาจหลักเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บหรือความตายได้ เมื่อเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นแล้วนั้น เราควรจะต้องเรียนรู้การอยู่กับมันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยต้องมีสติและคอยเป็นผู้เติมกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย คอยดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างน้อยก็พอช่วยลดความทรมานจากโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ไม่มากก็น้อย   วิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย  สำหรับญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยมีวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งควรคำนึงถึงและพึงปฏิบัติมีดังนี้  เมื่อได้มีการพูดคุยกับแพทย์แล้วจะต้องมีการแจ้งข่าวการรักษาและภาวะของโรคให้ผู้ป่วยทราบ จะต้องมีเทคนิคในการบอกหรือแจ้งข่าวแก่ผู้ป่วยโดยจะต้องเลือกบรรยากาศและโอกาสที่เหมาะสม ใช้คำพูดที่นุ่มนวล ให้ความให้กำลังใจและบอกความจริงแก่ผู้ป่วยอย่างซื่อตรง ใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและไม่อ้อมค้อม เมื่อแจ้งให้ผู้ป่วยทราบแล้วควรใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยอีกสักพักในการเยียวยารักษาสภาพจิตใจให้แก่ผู้ป่วยอย่างอ่อนโยนด้วยความเป็นมิตร แสดงออกถึงความพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไม่จากไปไหน  มีการวางแผนการดูแลซึ่งผู้ป่วยหรือญาติอาจจะไม่สามารถตัดสินใจการรักษาได้ ซึ่งจะสร้างความลำบากใจให้เกิดขึ้นในการตัดสินใจ เนื่องจากวิธีการรักษาในแต่ละรูปแบบมีความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเครื่องมือหรือของอุปกรณ์รักษาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจาะคอเพื่อใช้ท่อช่วยหายใจ เครื่องปั๊มหัวใจ มีการต่อสายให้อาหาร นอกจากจะมีความเจ็บปวดต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมากแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงด้วย ซึ่งในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งควรมีการทำการตกลงแผนการรักษาไว้ล่วงหน้าและอธิบายถึงปัจจัยเสี่ยงในแต่ละวิธีการรักษาอย่างชัดเจนให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจด้วยตนเอง  มีการสอบถามถึงการวางแผนการรักษาร่วมกันกับผู้ป่วย ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นจะต้องมีการมาพบแพทย์เป็นประจำ ต้องทำการบำบัด จะต้องมีการถามความเห็นว่าต้องการรักษาตัวแบบไปกลับบ้านหรือมารักษาที่โรงพยาบาล หากถึงเวลาที่ไม่คาดคิดต้องการให้เจาะคอเพื่อใส่เครื่องช่วยหายใจหรือไม่ หรือมีการจัดทำเอกสารเพื่อมอบอำนาจการตัดสินใจให้แก่บุคคลใกล้ชิดเป็นต้น  ความต้องการหรือความปรารถนาครั้งสุดท้ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนั้น ผู้ป่วยมักจะมีสิ่งที่ค้างคาใจหรือต้องการอยากจะทำให้สำเร็จในชีวิต ซึ่งหากผู้ป่วยมีความกังวลใจต่อความไม่สำเร็จนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจ ให้สังเกตว่าผู้ป่วยมีความปรารถนาใดหรือไม่ หากไม่เกินความสามารถที่จะสามารถหาให้ทำให้ได้ ก็ควรที่จะทำให้ผู้ป่วยสมปรารถนา ไม่ให้ผู้ป่วยติดค้างหรือมีห่วงกับเรื่องใด ๆ ก็ตาม จะได้มีความสุขเรียกอีกอย่างว่าจากไปอย่างสงบนั่นเอง 

8 July

‘สายตายาว’ ปัญหาที่พบบ่อยในสังคม

สายตายาวเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับการมองเห็นของเรา ที่เมื่อเราพยายามเพ่งมองบางอย่างในระยะใกล้แต่ภาพที่เกิดขึ้นคือพร่ามัว เบลอ มีอาการแสบตา เคืองตา ปวดศีรษะ ปวดตาแทรกมาพร้อมกันอีกด้วย และเมื่อถอยห่างไกลขึ้น ภาพที่อยู่ตรงหน้ากลับดีขึ้นและสามารถอ่านได้โดยไม่รู้สึกถึงอาการแทรกซ้อน ๆ โดยภาวะสายตายาวนั้นสามารถเป็นกรรมพันธุ์ หมายถึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิด ถ้าหากคนในบ้านมียีนสายตาสั้น โอกาสของลูกหลานจะมีภาวะนี้ก็เยอะอยู่ หรือเกิดขึ้นได้เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับความเสื่อมของกระบอกตาสองอย่างนี้คือปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะสายตายาวในสังคมของเรา  การประสบปัญหาสายตายาวสามารถเกิดขึ้นได้จากโรคทางสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบริเวณขอบตา ปัญหาเกี่ยวเส้นเลือดที่บริเวณตาของเรา โรค microphthalmia แต่สาเหตุเหล่านี้จะพบได้น้อย กลุ่มอายุของผู้ที่ประสบปัญหาอาการชนิดนี้ พบเยอะที่คนอายุมากกว่า 40 ปี ยิ่งโตอาการจะยิ่งปรากฏให้เห็นชัดยิ่งขึ้น กลุ่มคนที่อายุน้อยก็สามารถเจอได้เช่นเดียวกัน อย่างกรณีที่พบเด็กสายตายาวในทารกแรกเกิด แต่เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้นอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองตามธรรมชาติ ถ้าไม่หาย…จะไปเป็นปัญหาในเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบดวงตาตอนแก่ ซึ่งเราก็ต้องไปพบแพทย์ทันที การรักษาสายตายาวสามารถทำได้ ดังนี้  ตัดแว่นชนิดเลนส์นูน โดยวิธีนี้จะง่ายสุดและคนเลือกมากที่สุด ใช้บัดเจ็ดไม่เยอะ อีกทั้งเราสามารถเลือกเวลาใส่แว่นได้ จะใส่ตอนไหนก็ทำได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดอาการปวดตา เพิ่มความชัดของภาพให้มากขึ้น เลนส์นูนจะไปช่วยให้แสงหักเหแล้วตกกระทบตรงที่กลางจอประสาทตาพอดี ข้อเสียของการตัดแว่นคือ เราต้องหมั่นเช็กค่าสายตาเรื่อย ๆ ควรตัดแว่นใหม่ทุก ๆ 2-3 ปี เนื่องจากกำลังการหักเหจของแสงจะอ่อนตามอายุ   ใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้ การรักษาสายตายาวที่ใครหลายคนได้ยินมาบ้างแล้วกับวิธีนี้ เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายพอ ๆ กับการตัดแว่น เงื่อนไขในการใส่คอนแทคเลนส์ก็จะมีเยอะกว่า คือเราต้องรักษาความสะอาดให้ดีอยู่เสมอ ห้ามให้เลนส์สกปรกเด็ดขาด มีการใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วย  รักษาสายตายาวด้วยการผ่าตัด โดยการใช้ใบมีดเล็ก ๆ แยกชั้นตาเพื่อแก้ไขความโค้งเว้าของเลนส์หรือพื้นที่ผิวกระบอกตาให้มีความพอดี เหมาะสำหรับการหักเหของแสงที่จะมาตกกระทบ ซึ่งการรักษาสายตายาวโดยการผ่าตัดเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่เดียว รวดเดียว ครั้งเดียวก็จบเลย! 

13 June

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการเริ่มเข้าทำงานนั้นหลายคนนั้นอาจจะต้องเริ่มที่จะตรวจสุขภาพการทำงานนั้นก็มีเรื่องมากมายที่เราจะต้องรู้ และ ยังมีในเรี่องของการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเริ่มทำงาน  ซึ่งมีผลต่อการตรวจสุขภาพอย่างมาก เพราะว่าบางครั้งนั้นถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้เตรียมตัวในการเข้ามาในการตรวจสุขภาพ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “การเตรียมตัวในการ เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะเรานั้นจะต้องเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้าง   การพักผ่อน   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การพักผ่อน” นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ  เพราะว่าในการพักผ่อนนั้นมีผลต่อผลการตรวจสุขภาพของเราอย่างมากนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นพักผ่อนไม่ครบ 8 ชั่วโมง จะทำให้เรานั้นมีอาการนอนไม่พอ  และทำให้ใจสั่น และ อาจจะทำให้ผลตรวจการสุขภาพของเรานั้นมีผลที่ผิดพลาดเอาได้นะครับ   ใส่เสื้อที่ง่ายต่อการพับแขน   อีกหนึ่งการเตรียมตัวที่ดี นั้นคือในเรื่องของ “การเตรียมตัว” ในการพับแขนเสื้อขึ้น ที่จะทำให้ การตรวจสุขภาภของเรานั้นง่ายขึ้นอย่างมากนะครับ เพราะว่าในการเจาะเลือดนั้น จะช่วยให้เรานั้นเจาะเลือดขึ้นอย่างง่ายมากเลยนะครับ ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะไปคลินิกในการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน นั้นเราควรที่จะใส่เสื้อที่ง่ายต่อการพับแขนนะครับ   ไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนตรวจสุขภาพ   อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรมองข้ามนั้นคือในเรื่องของ “การอดอาหาร” เพราะว่าบางครั้งนั้นในการตรวจสุขภาพนั้นในการอดอาหารนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหารได้เลยนะครับ นอกจากว่าถ้าหากว่าบางครั้งนั้นในการอดอาหารนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหารเลยนะครับ ยกเว้นแต่การตรวจสุขภาพ บางอย่างที่คุณหมอนั้นจะมีการสั่งไว้พิเศษนั้นอาจจะต้องอดอาหารนะครับ  ไม่ต้องใส่เครื่องประดับต่าง ๆ ในการเอกซเรย์ปอด  เมื่อเรานั้นมีการที่จะเอกซเรย์ปอด นั้นเราไม่จำเป็นต้องที่จะใส่ เครื่องประดับต่าง ๆ เข้าไปนะครับ เพราะว่านอกจากจะเสียเวลาถอดแล้ว หากเผลอใส่เข้าไปอาจจะทำให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเอกซเรย์ปอด เอาได้ และอาจจะทำให้เครื่องนั้นเกิดการทำงานที่ผิดพลาดด้วยนะครับ  ดังนั้นทางที่ดีนั้นเราไม่จำเป็นต้องที่จะใส่เครื่องประดับมามากมายเลยนะครับ  ดังนั้นในการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นเตรียมตัวมาดีมากเท่าไหร่นั้นก็จะช่วยให้การตรวจสุขภาพของเรานั้นมีมาตฐานมากขึ้นและทำให้การตรวจของเรานั้นได้คุณภาพมากขึ้นอย่างมากนะครับ  ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะไปตรวจสุขภาพนั้นเราควรเตรียมตัวให้ดีก่อนนะครับ เพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่เสียเวลาและในการตรวจสุขภาพนั้นจะได้มีมาตรฐาน และ ทำให้ผลการตรวจของเรานั้นไม่คลาดเคลื่อนนะครับ 

21 April

สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากดูแลตัวเองก่อน

                ในปัจจุบันนี้คนหลายๆคนนั้นก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกันอย่างที่สุดเลย ดังนั้นเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องหลักที่สำคัญและจำเป็นกับเราเองและทุกๆคนอย่างมากมายเลย ในเรื่องของสุขภาพนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และหาข้อมูลให้มากๆจะได้ดูแลตนเองได้เก่งยิ่งขึ้นด้วย                 เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของสุขภาพนั้นจัดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆอย่างยิ่งเราจึงควรที่จะต้องเริ่มดูแลตนเองให้มากๆก่อนเพราะว่ายิ่งเราดูแลตนเองได้มากเท่าไหร่แล้วนั้นก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเรานั้นยิ่งดูดีขึ้นได้ด้วย เพราะทุกๆอย่างเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นปัจจัยหลักที่เราจะต้องดูแลในตนเองให้มากๆ                 สุขภาพที่ดีของเราสามารถที่จะเริ่มได้จากการทานอาหารเราจึงควรที่จะต้องเลือกทานแต่ของที่ดีและมีประโยชน์ อย่างพวกผักและผลไม้ น้ำผักและน้ำผลไม้ เราก็ควรที่จะต้องทานให้มากๆเพราะว่ายิ่งเราทานได้มากเท่าไหร่อันนี้ก็จะไปบำรุงร่างกายของเราให้ได้รับวิตามินที่มากขึ้นด้วยก็จะช่วยทำให้เรามีร่างกายที่ดีและมีผิวพรรณที่ดียิ่งขึ้นได้                 เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพในตนเองให้มากๆเพราะว่าสุขภาพที่ไม่เจ็บป่วยนั้นจะยิ่งทำให้เราได้เป็นคนที่ร่าเริงและมีชีวิตชีวายิ่งๆขึ้นไปด้วยได้ เราเองจึงควรที่จะต้องหมั่นที่จะดูแลตนเองและเลือกที่จะทานแต่ของที่ดีและมีประโยชน์อย่างที่สุด                 เพราะเรื่องของอาหารนั้นก็ส่งผลกับสุขภาพของเรานั้นเป็นอย่างมากเลย ทุกๆอย่างในตอนนี้เรื่องของอาหารก็สัมพันธ์กับสุขภาพของเราเองอย่างยิ่งเลย เราจึงควรที่จะต้องระวังอย่าทานของที่ไม่สุก ไม่สดและไม่สะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้เราเกิดปวดท้องและอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดี                 ทุกๆอย่างในเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกที่มีความสะอาดให้มากที่สุดเพราะยิ่งเราทานแต่ของที่ดีและสะอาดมากเท่าไหร่แล้วนั้นจะยิ่งช่วยทำให้เราได้มีความสุขในชีวิตได้อย่างมากมายเลย ไม่มีใครที่จะทำให้ตัวเราสุขภาพดีได้นอกจากเราจะทำตัวเองให้แข็งแรง                 สิ่งเหล่านี้เราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องมานอนโรงพยาบาลให้เสียเงินมากมายด้วย สิ่งเหล่านี้จึงควรที่จะต้องเรียนรู้และหาข้อมูลในด้านของการดูแลสุขภาพให้มากๆยิ่งเราดูแลสุขภาพได้ดีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั้นเอง

16 March

หมั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างมากเลยเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่หลายๆคนก็จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจกันมากๆด้วยเพราะยิ่งเราให้ความสนใจกันได้มากเท่าไหร่แล้วในเรื่องของสุขภาพก็จะทำให้เราได้มีร่างกายที่แข็งแรงและสดใสยิ่งขึ้นด้วย                 เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกทานอาหาร การทานผักผลไม้ หรือการออกกำลังกายทุกๆอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจให้มากที่สุดด้วยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองเพราะอย่างในเรื่องของการออกกำลังกายนั้นถ้าเรารู้จักที่จะออกกำลังกายก็จะทำให้เราแข็งแรงและที่สำคัญน้ำหนักก็จะลดลงและคงที่ได้ด้วย                 การออกกำลังกายนั้นก็มีหลากหลายแบบให้เราได้เลือกออกเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่ง การเล่นลู่วิ่ง การกระโดดเชือก การเล่นเวท การโยคะ การเล่นกีฬาทุกอย่างนี้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราเองด้วยกันทั้งนั้น เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจและให้ความสำคัญมากๆเพราะยิ่งเราให้ความสนใจกับร่างกายของตนเองแล้วก็มีแต่ทำให้เราร่างกายแข็งแรงและเจอกับเรื่องที่ดีๆยิ่งขึ้นด้วย                 การที่เราหมั่นที่จะออกกำลังกายนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเลยเพราะยิ่งเราออกกำลังกายได้ในทุกๆวันก็จะทำให้ร่างกายเกิดความเคยชินและมีวินัยในการออกกำลังกายมากขึ้นผลที่ตามมานั้นก็จะยิ่งช่วยทำให้เราได้แข็งแรงมีสุขภาพดีขึ้นและบวกกับการทานผักและผลไม้ก็จะทำให้มีผิวพรรณที่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกด้วย                 ทุกๆอย่างการออกกำลังกายเราอาจจะออกวันละสามสิบนาทีก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องออกวันละเป็นชั่วโมงเพราะถ้าหากเราไม่ไหวที่จะออกเป็นชั่วโมงแล้วนั้น เราอาจจะเกิดอาการหายใจไม่ทันได้อีกเช่นกัน อันนี้เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสำคัญและให้ความสนใจให้มากๆเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงและมีหุ่นที่ดีร่วมด้วยนั้นเอง                 เรื่องของสุขภาพในตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆคนนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุดเพราะยิ่งเรามีสุขภาพที่ดีเท่าไหร่ก็จะทำให้เราไม่เหนื่อยง่ายแถมร่างกายก็มีความแข็งแรงสามารถที่จะไปเดินเขาและท่องเที่ยวได้เลยแม้ว่าจะต้องมีการเดินเยอะๆร่างกายก็ไม่หวั่นเพราะเราออกกำลังกายมาเป็นประจำอยู่แล้วก็จะทำให้เส้นของเรายืดและเส้นไม่ตึงอีกด้วย

11 February

การทานยาบำรุงสุขภาพต้องทานแค่พอดี

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของสุขภาพให้มากๆด้วยเพราะสุขภาพที่ดีนั้นเราก็จะต้องบำรุงและดูแลสุขภาพของเรานั้นให้เป็นคนที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรการที่เรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจะทำให้เรามีความสุขที่สุดด้วย                 เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากการที่เราทานอาหารแล้วนั้นเราก็จะต้องรู้จักที่จะทานวิตามินหรือยาที่ช่วยบำรุงสุขภาพให้มากๆด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นและก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานั้นให้ดูดียิ่งขึ้นด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการทานยาบำรุงนั้นก็เพื่อที่จะไปช่วยทำให้ร่างกายของเราได้สารอาหารที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและได้รับวิตามินที่ครบครันมากขึ้น สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้เลยเพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วร่างกายของเราก็อาจจะไม่ได้ดีมากพอควร                 บางครั้งอาหารอย่างเดียวก็ช่วยเราได้ไม่เยอะแต่เราก็จะต้องพึ่งวิตามินด้วยเพราะยิ่งเราทานวิตามินหรืออาหารเสริมร่วมด้วยนั้นจะช่วยทำให้เราได้มีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจมากๆเพราะยิ่งเราให้ความสนใจไปได้เท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากด้วย                 การทานยาบำรุงหรือวิตามินนั้นควรทานอย่างมากสามเดือนแล้วเว้นไปสักหนึ่งเดือนแล้วมาทานใหม่อันนี้จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเราไม่ทำแบบนี้ก็อาจจะไปสะสมในร่างกายจนทำให้เรานั้นเกิดได้รับอันตรายก็เป็นได้อีกเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามเลย                 เพราะยิ่งเรามองข้ามไปแล้วก็จะทำให้เราอาจจะได้รับอันตรายจากการททานวิตามินหรือสารตกค้างในร่างกายที่มากจนเกินไปด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลย ยิ่งเราไม่มองข้ามแล้วเราก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแบบพอดีไม่เยอะไปและไม่มากจนเกินไปด้วย                 สิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่เราเองก็จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงไม่ต้องทนอยู่กับโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการเลือกทานยาให้มากๆด้วยเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากการทานวิตามินให้กับร่างกายได้อย่างยิ่งด้วย