8 June

รู้หรือไม่ว่า การให้ลูกน้อยนอนเปล มีประโยชน์กว่าที่คิด

หลังจากที่เด็กคลอดออกจากครรภ์มารดา และกำลังอยู่ในช่วงของวัยทารก ช่วงนี้จะเป็นช่วงอายุที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหรือการนอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของการนอน เปลเด็ก ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก เด็กที่พักผ่อนได้เพียงพอ และสบาย ย่อมจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ ที่สมบูรณ์  ซึ่งในวิธีการนอนที่มีประโยชน์กับเด็กมากที่สุด ก็คือการให้ลูกนอนเปลไกว พ่อแม่บางท่านอาจจะคิดว่าเด็กต้องนอนแบบนี้ จึงจะทำให้หลับง่าย แต่ความจริงแล้วการที่ให้เด็กนอนเปลนั้น มีประโยชน์หลายข้อกว่านั้นอีก เราจะมาดูกันว่าข้อดีของการนอนเปลของเด็ก มีอะไรบ้าง เพื่อที่พ่อแม่มือใหม่ จะได้เตรียมเอาไว้ให้กับลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม  ประโยชน์ของการนอนเปลไกวของเด็ก  ช่วยเรื่องของการทรงตัว ในขณะที่เด็กนอนเปลที่กำลังไกว จะทำให้น้ำในหูของเด็กมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อดีในเรื่องนี้ก็คือจ ทำให้พัฒนาการทางร่างกายของเด็กดีขึ้น เด็กจะทรงตัวได้เร็วยิ่งขึ้น  ทำให้เด็กอารมณ์สดใส การที่ทำให้ลูกน้อยได้นอนอย่างสบายและนอนเต็มอิ่ม พัฒนาการทางด้านสมอง และการเรียนรู้ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้เด็กอารมณ์ดีด้วย  ทำให้ลูกน้อยหลับสนิท การให้เด็กได้นอนในเปลที่แกว่งช้าๆ อย่างเหมาะสม ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกมา นั่นก็คือฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเด็ก  ลักษณะของเปลไกวที่ดี  ความจริงแล้วลักษณะของ เปลเด็ก สามารถใช้งานได้หลายแบบ หากเป็นแบบโบราณ ก็จะใช้เพียงผ้าขาวม้าเท่านั้น แต่ในยุคนี้มีการพัฒนาขึ้นมาอีกเยอะ ตัวเลือกของเปลจึงเยอะตามไปด้วย โดยลักษณะของเปลที่ดีที่พ่อแม่ควรเลือกก็คือ  มีขนาดที่เหมาะสมกับตัวลูกน้อย ขนาดของเปลที่ดี ต้องเหมาะสมกับลูกน้อย ไม่แคบเกินไป ควรจะพอดีหรือใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้ลูกน้อยมีพื้นที่ในการขยับตัว หรือถ้าเป็นเปลขนาดที่เหมาะสมกับตัวของลูกน้อยเลยก็จะดีที่สุด เพราะเด็กจะรู้สึกอบอุ่น เหมือนกับอยู่ในท้องแม่หรือในอ้อมกอดของแม่  ต้องไกวเป็นจังหวะ การให้ลูกน้อยนอนเปลควรไกลให้เป็นจังหวะอย่างช้าๆ ไม่ควรไกวเร็วจนเกินไป เพราะจะทำให้เด็กเวียนหัวได้ ซึ่งเสี่ยงทำให้เด็กได้รับอันตรายตามมาด้วย   […]