13 June

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการเริ่มเข้าทำงานนั้นหลายคนนั้นอาจจะต้องเริ่มที่จะตรวจสุขภาพการทำงานนั้นก็มีเรื่องมากมายที่เราจะต้องรู้ และ ยังมีในเรี่องของการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเริ่มทำงาน  ซึ่งมีผลต่อการตรวจสุขภาพอย่างมาก เพราะว่าบางครั้งนั้นถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้เตรียมตัวในการเข้ามาในการตรวจสุขภาพ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “การเตรียมตัวในการ เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะเรานั้นจะต้องเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้าง   การพักผ่อน   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การพักผ่อน” นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ  เพราะว่าในการพักผ่อนนั้นมีผลต่อผลการตรวจสุขภาพของเราอย่างมากนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นพักผ่อนไม่ครบ 8 ชั่วโมง จะทำให้เรานั้นมีอาการนอนไม่พอ  และทำให้ใจสั่น และ อาจจะทำให้ผลตรวจการสุขภาพของเรานั้นมีผลที่ผิดพลาดเอาได้นะครับ   ใส่เสื้อที่ง่ายต่อการพับแขน   อีกหนึ่งการเตรียมตัวที่ดี นั้นคือในเรื่องของ “การเตรียมตัว” ในการพับแขนเสื้อขึ้น ที่จะทำให้ การตรวจสุขภาภของเรานั้นง่ายขึ้นอย่างมากนะครับ เพราะว่าในการเจาะเลือดนั้น จะช่วยให้เรานั้นเจาะเลือดขึ้นอย่างง่ายมากเลยนะครับ ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะไปคลินิกในการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน นั้นเราควรที่จะใส่เสื้อที่ง่ายต่อการพับแขนนะครับ   ไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนตรวจสุขภาพ   อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรมองข้ามนั้นคือในเรื่องของ “การอดอาหาร” เพราะว่าบางครั้งนั้นในการตรวจสุขภาพนั้นในการอดอาหารนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหารได้เลยนะครับ นอกจากว่าถ้าหากว่าบางครั้งนั้นในการอดอาหารนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหารเลยนะครับ ยกเว้นแต่การตรวจสุขภาพ บางอย่างที่คุณหมอนั้นจะมีการสั่งไว้พิเศษนั้นอาจจะต้องอดอาหารนะครับ  ไม่ต้องใส่เครื่องประดับต่าง ๆ ในการเอกซเรย์ปอด  เมื่อเรานั้นมีการที่จะเอกซเรย์ปอด นั้นเราไม่จำเป็นต้องที่จะใส่ เครื่องประดับต่าง ๆ เข้าไปนะครับ เพราะว่านอกจากจะเสียเวลาถอดแล้ว หากเผลอใส่เข้าไปอาจจะทำให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเอกซเรย์ปอด เอาได้ และอาจจะทำให้เครื่องนั้นเกิดการทำงานที่ผิดพลาดด้วยนะครับ  ดังนั้นทางที่ดีนั้นเราไม่จำเป็นต้องที่จะใส่เครื่องประดับมามากมายเลยนะครับ  ดังนั้นในการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นเตรียมตัวมาดีมากเท่าไหร่นั้นก็จะช่วยให้การตรวจสุขภาพของเรานั้นมีมาตฐานมากขึ้นและทำให้การตรวจของเรานั้นได้คุณภาพมากขึ้นอย่างมากนะครับ  ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะไปตรวจสุขภาพนั้นเราควรเตรียมตัวให้ดีก่อนนะครับ เพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่เสียเวลาและในการตรวจสุขภาพนั้นจะได้มีมาตรฐาน และ ทำให้ผลการตรวจของเรานั้นไม่คลาดเคลื่อนนะครับ