รักษาสายตายาว
8 July, 2021

‘สายตายาว’ ปัญหาที่พบบ่อยในสังคม

สายตายาวเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับการมองเห็นของเรา ที่เมื่อเราพยายามเพ่งมองบางอย่างในระยะใกล้แต่ภาพที่เกิดขึ้นคือพร่ามัว เบลอ มีอาการแสบตา เคืองตา ปวดศีรษะ ปวดตาแทรกมาพร้อมกันอีกด้วย และเมื่อถอยห่างไกลขึ้น ภาพที่อยู่ตรงหน้ากลับดีขึ้นและสามารถอ่านได้โดยไม่รู้สึกถึงอาการแทรกซ้อน ๆ โดยภาวะสายตายาวนั้นสามารถเป็นกรรมพันธุ์ หมายถึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิด ถ้าหากคนในบ้านมียีนสายตาสั้น โอกาสของลูกหลานจะมีภาวะนี้ก็เยอะอยู่ หรือเกิดขึ้นได้เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับความเสื่อมของกระบอกตาสองอย่างนี้คือปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะสายตายาวในสังคมของเรา 

การประสบปัญหาสายตายาวสามารถเกิดขึ้นได้จากโรคทางสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบริเวณขอบตา ปัญหาเกี่ยวเส้นเลือดที่บริเวณตาของเรา โรค microphthalmia แต่สาเหตุเหล่านี้จะพบได้น้อย กลุ่มอายุของผู้ที่ประสบปัญหาอาการชนิดนี้ พบเยอะที่คนอายุมากกว่า 40 ปี ยิ่งโตอาการจะยิ่งปรากฏให้เห็นชัดยิ่งขึ้น กลุ่มคนที่อายุน้อยก็สามารถเจอได้เช่นเดียวกัน อย่างกรณีที่พบเด็กสายตายาวในทารกแรกเกิด แต่เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้นอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองตามธรรมชาติ ถ้าไม่หาย…จะไปเป็นปัญหาในเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบดวงตาตอนแก่ ซึ่งเราก็ต้องไปพบแพทย์ทันที การรักษาสายตายาวสามารถทำได้ ดังนี้ 

  1. ตัดแว่นชนิดเลนส์นูน โดยวิธีนี้จะง่ายสุดและคนเลือกมากที่สุด ใช้บัดเจ็ดไม่เยอะ อีกทั้งเราสามารถเลือกเวลาใส่แว่นได้ จะใส่ตอนไหนก็ทำได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดอาการปวดตา เพิ่มความชัดของภาพให้มากขึ้น เลนส์นูนจะไปช่วยให้แสงหักเหแล้วตกกระทบตรงที่กลางจอประสาทตาพอดี ข้อเสียของการตัดแว่นคือ เราต้องหมั่นเช็กค่าสายตาเรื่อย ๆ ควรตัดแว่นใหม่ทุก ๆ 2-3 ปี เนื่องจากกำลังการหักเหจของแสงจะอ่อนตามอายุ  
  1. ใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้ การรักษาสายตายาวที่ใครหลายคนได้ยินมาบ้างแล้วกับวิธีนี้ เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายพอ ๆ กับการตัดแว่น เงื่อนไขในการใส่คอนแทคเลนส์ก็จะมีเยอะกว่า คือเราต้องรักษาความสะอาดให้ดีอยู่เสมอ ห้ามให้เลนส์สกปรกเด็ดขาด มีการใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วย 
  1. รักษาสายตายาวด้วยการผ่าตัด โดยการใช้ใบมีดเล็ก ๆ แยกชั้นตาเพื่อแก้ไขความโค้งเว้าของเลนส์หรือพื้นที่ผิวกระบอกตาให้มีความพอดี เหมาะสำหรับการหักเหของแสงที่จะมาตกกระทบ ซึ่งการรักษาสายตายาวโดยการผ่าตัดเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่เดียว รวดเดียว ครั้งเดียวก็จบเลย!