ของเล่นเด็ก 2 ขวบ
5 June, 2022

ข้อดีของ “ของเล่นเด็ก ที่  Smart Phone ไม่มี 

ปัจจุบันนั้นการพัฒนาที่มากขึ้น ส่งผลให้มีค่านิยมที่หลากหลายอย่างมาก  และนั้นจึงให้ในเรื่องของ “การเลือกของเล่นนั้นกลายเป็นการเล่น Smart Phone และ ส่งผลให้มีข้อเสียอย่างมากและ ในเรื่องของ การพัฒนาและหลากหลายเรื่องอย่างมาก แต่ว่าหลากหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้  ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าข้อดีของ “การเลือกของเล่นเด็ก” นั้นจะมีข้อดีที่มากกว่า การเลือก Smart Phone อย่างไร ทำไมมีข้อดีมากกว่า  

ราคาถูกกว่า  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ราคา” นั้นค่อนข้างถูกกว่าอย่างมาก เพราะว่าการเลือก Smart Phone เป็นของเล่นนั้นค่อนข้างข้างจะมีราคาที่สูงอย่างมาก  ซึ่งนั้นเป็นข้อแตกต่างระหว่างในเรื่องของการเลือก Smart Phone  เพราะว่าราคาของของเล่นเด็ก ไม่ว่าจะเป็น ของเล่นเด็ก 2 ขวบ  หรือ ของเล่นแบบไหนก็ตามราคานั้นไม่แพง และ มีราคาที่ถูกกว่าการเลือก Smart Phone อย่างมาก ทำให้ในเรื่องของราคานั้น มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าอย่างมาก  ซึงจะช่วยได้ดีอย่างมาก 

มีทางเลือกที่หลากหลายกว่า  

ในเรื่อของการเลือกเองการเลือกของเล่นเด็กนั้นก็มหลากหลายทางเลือกอย่างมาก เพราะว่าของเล่นเด็กนั้นมีความแตกต่างกัน ก็จะมของเล่นเด็กที่มีความแตกต่างกันไท่ว่าจะเป็นของเล่นเด็ก 1 ขบ ของเล่นเด็ก 2 ขวบ ซึ่งของเล่นเด็กแต่ละแบบก็จะถูกออกแบบมาให้เล่นกันในรูปแบบที่แตกต่าง และ อายุการใชงานที่แตกต่างกัน  

มีการพัฒนาในหลากหลายด้าน  

การเลือกของเล่นเด็กนั้นอีกหนึ่งในข้อดีอย่างมากเลยนั้นคือในเรื่องของ การพัฒนา เพราะว่าการพัฒนาของของเล่นเด็กนั้นจะมีการใช้งานที่มีการพัฒนาในหลากหลานด้านไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาด้านอารมณ์ สติปัญหา  ซึ่งจะเห็นว่าของเล่นเด็กนั้นจะมีการพัฒนาในหลากหลายด้านอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างมากด้วยเช่นกันที่จะทำให้เด็ก ๆ นั้นได้รับการพัฒนาในด้านที่ถูกต้อง  

ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย  

ในเรื่องของผลเสียเองก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าบางครั้งนั้น นั้นหากเด็ก ๆ นั้นจ้อง smart Phone นาน ๆ นั้นอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากที่เรานั้นอาจจะต้องระมัดระวังอย่างมาก  เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะสร้างผลเสียให้กับเด็ก ๆ มากกว่าที่จะสร้างความสนุกให้กับเด็ก ๆ ด้วยนั้นเอง  

สมาธิสั้น  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่อของสมาธิ เพราะว่ามีการวิจัยมาแล้ว เด็ก ๆ นั้นหากว่า เล่น Smart Phone มากเกินไปนั้นจะส่งผลให้มีสมาธิที่สั้นลงอย่างมาก และ ส่งผลเป็นคนที่รออะไรนาน ๆ ไม่ได้ ดังนั้นเรื่องของการเล่น Smart Phone เป็นของเล่น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดเลยก็ว่าได้  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการเลือกของเล่นให้กับเด็ก ๆ นั้นการเลือก Smart Phone นั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร และ อาจจะส่งผลในเรืองที่หลากหลายอย่างมาก ดังนั้นการเลือกของเล่นเด็ก ที่ดี และ มีประโยยชน์ให้กับเด็ก ๆ นั้นจะส่งผลดีกว่าอย่างมากกว่า Smart Phone ที่ส่งผลเสียต่อเด็ก ๆ ในด้านอื่น ๆ ไม่มากมาย